EKONOMI & RÅDGIVNING

OM TRIFO

Trifo startades som serviceföretag i ekonomtjänster i mitten av 1990-talet och har med det många år av erfarenhet av nystartade och växande småföretag. Erfarenheten sträcker sig från pappersbok genom datoriseringen till digitaliseringen. Under de senaste åren har alltmer tjänster inneburit att använda sig av flexibilitet då olika företag har kommit olika långt i digitaliseringsprocessen. Olika företagare har olika bakgrund och kunskap och detta innebär att kunna ha stor förståelse för de olika behoven.


_TRIFO BUSINESS & SPACE _

Vi finns oftast inne på kontoret och kan ta emot dig

Men kan vara upptagna med arbete som inte kan avbrytas eller sitta i onlineutbildning mm

För att bäst kunna hjälpa dig – bestäm en tid för möte

Vi har bemannat enligt svensk modell men anpassat till den japanska modellen;

Vid omständigheter där det är nödvändigt att stänga till följd av andra orsaker.


VÄLKOMMEN!

Vägen in till Kungsbacka en tidig morgon – ett par minuter senare är man framme och kan börja dagen. En bra start för ett bra jobb.

Sommartider:

Vi håller semesterstängt

21-30 juni

1 -31juli

Möten och inlämning enligt överenskommelse

Ta ledigt från rutiner och ladda batterierna behövs även om du ser fram emot varje arbetsdag! 

*Eventuella prisförändringar till följd av världsläge, inflation mm görs inför nytt kalenderår