EKONOMI & RÅDGIVNING

Att tänka på

Ekonomi löpande

 • Inlämning sker löpande men senast den 10:e i månaden efter bokföringsmånaden.
 • Kvitton
 • Kundfakturor
 • Leverantörsfakturor
 • Kontoutdrag bank
 • Kontoutdrag skattekonto
 • Kassainventering

Löner

 • Löneuppgifter lämnas senast 15 dagar före utbetalningstillfället.
 • Tidrapport
 • Reseräkning
 • Körjournal
 • Förmånsunderlag

Fakturering

 • Fakturaunderlag
 • Personnummer alt.
 • Organisationsnummer
 • Mailadress


Vad skall en faktura innehålla?

Faktura enligt Skatteverket:

 • Det datum fakturan utfärdades (fakturadatum)
 • Ett unikt löpnummer för varje faktura baserat på en eller flera serier
 • Ditt momsregistreringsnummer
 • Ditt och köparens namn och adress
 • Varans eller tjänstens art
 • Det datum varorna såldes eller tjänsten utfördes eller slutfördes
 • Beskattningsunderlaget för varje momssats eller undantag, enhetspriset exklusive moms samt en eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte ingår i enhetspriset
 • Den aktuella momssatsen
 • Vilket momsbelopp som skall betalas eller om det är en momsfri försäljning

De här uppgifterna skall finnas med i vissa fall:

 • Självfakturering. Om det är köparen som ställt ut fakturan ska uppgiften ”självfakturering” anges
 • Köparens momsregistreringsnummer. Om köparen är skattskyldig för köpet ska köparens momregistreringsnummer också stå med och du ska skriva omvänd betalningsskyldighet
 • Betalningsdatum. Betalningsdatumet ska stå med om betalningen har gjorts i förskott eller à conto och betalningsdatumet är annat än fakturadatumet