EKONOMI & RÅDGIVNING

PRAKTISKT

Redovisning görs alltid månadsvis och vid månadsslut behövs för aktuell period:

 • Bankhändelser inlästa
 • Bankkontouppgifter
 • BG-uppgifter
 • Kassainventering
 • Skatteuppgifter vid ändringar mm
 • Skattekontouppgifter
 • Manuella verifikat
 • Kundfakturor
 • Leverantörsfakturor

Praktiskt vid årsslut

Till årsslut där Trifo handlagt den löpande bokföringen lämnas

 • Engagemangsbesked från bank
 • Lagerinventering
 • Nyingångna avtal

Arkivering & Makulering

Bokföring skall sparas i 7 år efter det kalenderår som ett företags räkenskapsår löpt ut. Väljer du att skanna in en pappersfaktura säger dock bokföringslagen att du bara behöver spara pappersfakturan (originalet) i TRE år och den inskannade kopian i sju år.

Till bokföring räknas verifikationer och annat räkenskapsmaterial samt underlag för deklarationer.

Till exempel:

Innevarande år:2020
Material för år t o m som måste sparas t om innevarande år:2013

Vilket då innebär att ..

Vid räkenskapsår med slut:2012-12-31
Skall det arkiveras t o m:2019-12-31
Kan det makuleras fr o m:2020-01-01

Tänk dock på att det kan vara annat som gör att material behövs sparas längre än detta regelverk säger.