Göteborgsvägen 3, 434 32 Kungsbacka
0300 17383
info@trifo.se

INLÄMNING FÖR LÖPANDE HANDLÄGGNING

  • Bokföring lämnas senast den 10:e i månaden efter aktuell period
  • Löneunderlag lämnas senast 20 dagar före löneutbetalning den 25:e i månaden
  • Vi periodisk sammanställning: inlämning senast 5:e i månaden efter faktureringsmånaden.